8x umývací box

Skutočne bezdotykové samoobslužné umývacie boxy.

Stručný postup umývania po skúsenostiach:

1. Po nahodeni kreditu platidlom /jedna minúta všetkých programov je za 0,5€/ uchopte striekaciu pištoľ /čas Vám začne plynúť až od prvého stlačenia tlačidla voľby programu/

2. Ako prvý program odporúčame pre čo najlepší efekt použiť č. 1 /horúca zmäkčená voda s mikropráškom/.
Ak je auto viac znečistené, prejdite ho celé dookola, aby sa všetka špina zvlhčila. Následne keď prejdete celé auto dookola, môžete pomaly umývať navlhčenú špinu. /Odporúčame hlavne na mušky a pod./. Je samozrejmé že čím rýchlejšie špinou prejdem, tým slabšie ju umyjem. Počas umývania odporúčame mať pištoľ stlačenú bez prerušovania. /častým prerušovaním nič neušetríte, na koľko čas kreditu beží aj počas prerušenia umývania, navyše tým len zoslabujete tlak počas jeho nábehu po každom prerušení/.

3. Po riadnom umytí so vzdialenosťou striekacej trisky od karosérie cca do 30cm je potrebné zmyť penu. Stlačte tlačidlo programu č. 2 a čistou neupravenou vodou /ktorá pre dĺžku hadice od technologického kontajnéra začne pritekať bez peny po zopár sekundách/ opláchnite všetkú penu. /v silnom slnku nie je vidieť dobre svietenie príslušného tlačidla, ale ubezpečujeme Vás, že stačí stlačiť raz, nie je po ňom potrebné mnoho krát trieskať, všetko je len vec fyziky a dlhšieho prívodu od technologického kontajnéra k Vašej striekacej pištoli/.

4. Umývacie programy máte za sebou a keď je už auto čisté, nasledujú ošetrujúce programy. Na tie Vám už stačí ponechať si len 1-2 minúty v závere.
Tlačidlom 3 zvolíte program horúci vosk čo je horúca zmäkčená voda s tekutým voskom, po spŕchnutí auta s týmto voskom sa vyrovnajú všetky mikropóry a vznikne ochranný film pre Váš lak. Kvapky následne rýchlejšie stečú, do slova sa zošmyknú z auta pri jazde od umyvárky, prečo nie je nutné auto ručne sušiť. /je veľkou chybou, keď niektorý "šikovný" umývajú auto len týmto ošetrujúcim programom bez umývacieho mikroprášku, čím si špinu do slova ubijú a zalepia do mikropórov/.

5. ako posledný program je studená osmotická voda s pridaným leštidlom. Jej efekt spočíva v tom, že eliminuje na minimum vytvorenie bielych škvŕn z minerálnych látok vo vode po vysušení auta. Na koľko ale nie je možné garantovať 100% osmotický efekt po ceste od nádrže až po auto, neodporúča sa po umytí okamžite postaviť auto s kvapkami na rozpálené slnko. Lepší efekt je jazda a zošmyknutie kvapiek po mikrofilme z vosku. 

Tipy, triky, dobré rady:

1. Častým vhadzovaním mincí do mincovníka, len ukracujete seba o čas chodením od obslužného terminálu k autu, o čas nábehu na dostatočný tlak a v konečnom dôsledku o celkový výsledný efekt ako aj efektívnosť umývania. Preto vhoďte mince na raz podľa odhadnutého času a venujte sa len umývaniu so stlačenou pištoľou po celý umývací čas.

2. Neprerušujte /takto sa šetrí doma a nie tam kde za to platíte/. Už sme mali aj zopár nespokojných, ktorý sa zabudli a pretelefonovali celý kredit.....

3. Elektronický kľúč nikdy nenechávajte vložený v slote, často sa stane že ho zákazník zabudne a následný dobrák si ho prisvojí. Odporúčame ho mať na zväzku od kľuča z auta. Po navolení kreditu už nie je potrebný v slote.

4. Biele auto dlhšie neumývané v bezdotykovej umyvárni odporúčame od mastnoty pre lepší efekt jednu minútu namočiť mikropráškom a použitím špongie tú mastnotu rozrušiť. To isté platí ak bolo auto navoskované inou chémiou.
Následne začať celý umývací proces. Pri našom umývadle na kontajnéry máme k dispozícii vedrá so špongiami. V súvislosti s tým platí: častejšou návštevou bezdotykovej umyvárne potrebujete kratší čas na umývanie a je lepší efekt ako pri občasnej návšteve.

5. Neodporúčame sušiť ručne. A keď už na tom trváte, máme na to vyhradené miesta vo vysávacích boxoch alebo na parkovacích miestach. Ďakujeme že nám neblokujete umývacie boxy inou činnosťou ako sú na to určené.

6. V našom shope dostanete okrem iného kúpiť čističe diskov a odmuškovače v spray. Sú to dobrí pomocníci pre 100% efekt. Naneste na pár minút pred samotným umývacím procesom.

7. Vo večerných hodinách sa naše led svetlá v umývacom boxe rozsvecujú automaticky po stlačení tlačidla programu.

8. Pre potrebu dôkladnejšieho umytia strechy prípadne dodávky a pod. choďte do boxu č.8, je v ňom vyvýšená plošina so schodíkmi.

9. Všímajte si semafór na každom boxe. Zabránite tým zbytočnému vytváraniu radov.

10. Ak ste na bezdotykovej umyvárni prvý krát, alebo sa nechcete  zašpiniť, alebo máte na to iný dôvod, radi Vám umyjú auto chlapy z personálu v čťervenom ošatení.