Parkovanie

K dispozícii je pre Vás momentálne 9 parkovacích miest.

V areály je možné parkovať na šiestich vyznačených miestach plus tri krátkodobé pred shopom.  Ak je nepriaznivé počasie a áut je po menej, nie je problém počas kávičky stáť aj na vysávacom mieste. Tiež po 22hej hodine pri posedení na terase možné parkovať v umývacích boxoch 1-4. Pracujeme na rozšírení o ďalších 7 park. miest.