Práčka rohoži

Práčka rohoží je perfektný pomocník na vyčistenie textilných autokoberčekov.

Cena čistenia rohožiek je 50cent za 3 minúty čo bohate postačuje na viac ako 40 sekúnd pre každý koberček.

Nie je vhodné pre gumené rohože, tie si viete vystriekať v umývacom boxe, kde sú na to určené miesta so štipcami.

Samozrejmosťou je možnosť platenia mincami 50cent, 1€, 2€ alebo našími žetónmi, prípadne bezhotovostným elektronickým kľúčom.

Častou chybou je rýchle a nezmyselné posúvanie koberčeka v čistiacom priestore......

Odporúčaný postup:

Koberček vkladajte plochou pre čistenie smerom k zemi. Na začiatku si zvoľte vlhčenie a pomaly ho posúvajte a otáčajte tak, aby došlo k styku s rotačnou kefou na všetkých miestach. Kefa je umiestnená pozdĺž celej dĺžky priblížne v strede. Je to Kefa valcového tvaru o priemere cca 15cm ktorá sa rýchlosťou točí na jednom mieste.

Po pár sekundách a zvlhčení celého koberčeka môžte vypnúť vlhčenie a do celkového času cca 40sekúnd máte čas na otáčanie a posúvanie pre čo najlepší efekt. Následne koberček vymeňte za ďalší a opakujte postup.